Mindfulness

Mindfulness                                                                                                                                                               

går ud på at være bevidst og nærværende i dit liv, du har lige nu. Ikke det liv, der har været, eller som måske vil komme. Men at være i dit liv,  i dette øjeblik, på en måde, hvor du er venlig, imødekommende og accepterende mod dig selv.

Mindfulness har rødder i buddhismen. Ifølge buddhismen fører menneskets jagt på varig lykke og forsøg på at undgå smerte til frustration, lidelse, angst og depression. Vi føler smerte, fordi intet varer ved.

Fokus på stress og trivsel har aldrig været større end i dag, dette gælder i både virksomheder, hjemme, for voksne, børn og i høj grad unge mennesker.

Mindfulness

i hverdagen har en dokumenteret effekt på nedsættelse af risiko for overbelastning i form af primært stress. Ved at integrere mindfulness i hverdagen, lærer vi at:

  • Opbygge livsglæde og indre ro
  • Forebygge stress og depression
  • Forebygge livstilssygdomme
  • Være nærværende, bevidste og harmoniske
  • At være koncentrerede med øget styrke og selvtillid

Opmærksomheden

I mindfulness arbejder vi med bevidst nærvær. Man  anerkender dét, der dukker op. Og accepterer det.

Du har sikkert allerede bemærket, at det ikke kun er gode tanker og følelser, der dukker op. I mindfulness betyder accept, at man ser, hvad der er. Det betyder ikke, at man nødvendigvis kan lide det, man mærker og ser, men at man tager det til sig, uanset hvad det er.

Meditationen

Meditation betyder, at du bevidst koncentrerer og fordyber dig. Du byder dét som er velkommen og du retter bevidst fokus mod accept dét at give slip.

Du giver dig selv et rum, hvor du på ikke-dømmende vis har mulighed for at se og mærke dig selv, lige nu og med det som er. Når du arbejder med bevidsthed på denne måde, får du styr på dine tanker og du får mindre stress og uro i kroppen. Du udvikler en evne til at koncentrere dig og være til stede i nuet.