Stress- & Trivselsvejleder

Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen giver en dybdegående viden om stress, stress symptomer, trivsel og mindfulness.

Uddannelsen henvender sig til dig som har et ønske om effektivt at kunne arbejde med forebyggelse af stress og med at skabe et godt arbejdsmiljø.

Med en Stress- og Trivselsvejleder uddannelse får du indsigt, viden og værktøjer til at kunne få øje på en kollega som er presset af stress eller mistrivsel og du får mulighed for at øge trivslen på arbejdspladsen, så sygefravær mindskes og effektiviteten styrkes med motivation og positiv energi som drivkraft. 

Du bliver guidet igennem emner som psykisk arbejdsmiljø, mindfulness, trivsel og arbejdsglæde. Du klædt på til at kunne tage den svære samtale, med henblik på at blive en fortrolig sparringspartner for både kolleger og ledere.

Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen henvender sig til medarbejdere, ledere og HR som arbejder med arbejdsmiljø, trivsel og stress forebyggelse.

Undervisningen:

Uddannelsen har en samlet varighed på 7 dage, fordelt på 4 uger. 3 moduler á 2 undervisningsdage og 1 modul á 1 dag med afsluttende prøve og evaluering.

White Heart Stone