Videre til værktøjslinje

Ledighedsstress ~ Få en god proces med Mindfulness & Struktur

Kan det lade sig gøre at blive stress-belastet når man er ledig?       

Når man bliver stress-belastet som ledig, hvad er det så der sker? ..-og hvorfor sker det?

Når det så sker, hvordan håndterer man det så? 

___________________________

At være ledig stiller store krav, i dag er det helt almindeligt at man sidder mange timer dagligt og arbejder med jobsøgning. For mange udgør dette et stort pres og flere oplever, at de bliver ramt af stress-belastnings symptomer.

Da mange ledige ofte sidder alene i deres jobsøgning, kan det være svært at skulle håndtere både jobsøgningen og det stigende pres man føler, når stress-symptomerne sniger sig ind.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________

Når man er ledig er det også vigtigt at få en forståelse for stress, hvad det er, hvad der sker og hvorfor det sker, når man bliver ramt af stress i belastende grad.

Det er vigtigt at møde forståelse og ikke mindst er det vigtigt at få konkrete redskaber, som man kan bruge aktivt hvis man bliver ramt af stress-belastning.

Mindfulness er et vigtigt redskab til håndtering af stress, det er et redskab man kan bruge med det samme, det har en hurtig – og langsigtet effekt.

____________________________

På dette foredrag gennemgås stress, årsager til stress, stress-påvirkning, håndtering af stress og mindfulness. Deltagerne får opklaring om stress samt konkrete redskaber til håndteringen heraf.