Videre til værktøjslinje

Mindfulness for børn

Mindfulness handler om bevidst nærvær og fuld opmærksomhed på Mindfulness forsind, sjæl og sanser.

Børn har en unik evne til at være i nuet og de har en unik evne til at være nysgerrige og opmærksomme, både på dem selv og deres omgivelser.

Imidlertid lever også børnene i en verden hvor det går stærkt og hvor de bliver udsat for utallige påvirkninger. Mange børn lever i en hverdag med støj og larm som går ud over deres koncentration og dertil kommer, at mange oplever flere skift i dagligdagen fra skole-fritidsordninger-aftaler-fritidsinteresser og de krav der bliver stillet til dem, med flid og sociale kompetencer.

Dette bevirker, at mange børn kommer ud af balance som kan gøre dem urolige, uopmærksomme og til tider usikre.

I en verden hvor der ligeledes er stor konkurrence, er konsekvensen for børnene ofte, at der skabes en hård tone hvor de føler, at de behøver være hårde for at skabe sig berettigelse. Dette skaber yderligere ubalance, og relationer bliver påvirket af denne usikkerhed, hvilket for mange børn kan give en stor udfordring på deres trivsel.

Mindfulness for børn skaber et rum hvor børnene kan få lov til at fordybe sig og hvor der er plads til at være sig selv – HELT sig selv.

Børnene får redskaber, som meditationer og pusterum, til at kunne finde dette rum til hver en tid, når de har brug for at få ro og fornyet energi. Dette giver børnene:

  • Ro til sind og sjæl
  • Fornyet energi
  • Styrke og modstandskraft

På 6 ugers mindfulness-hold, bliver der gennemgået emner som styrker børnene i deres dagligdag med de opgaver og udfordringer de møder, samt i deres relationer til andre, både børne og voksne. De får skabt opmærksomhed på, hvordan man bruger sproget venligt og imødekommende så man undgår konflikter og dermed øger trivslen.

Børnene mødes i et kærligt rum hvor stille musik og rolig stemning skaber rammerne og rummet for tryghed og nærvær.

Børnene får mulighed for at reflektere over adfærd og valg og de får mulighed for at være åbne om deres tanker og tale om disse i et forstående, ikke-dømmende og omsorgsfuldt rum.

Børnene bliver styrket i at være ”dem selv” og i at gå ud i verdenen med godt mod, sikkerhed og opmærksomhed.

6 ugers mindfulness er af 1 times varighed per uge, onsdage kl. 16:30 – 17:30.

Børnene guides gennem meditationer og øvelser, og de bliver del af en studiekreds hvor der tales om emner som:

  • Venskaber
  • Adfærd & Balance 
  • Relationer
  • Bevidste valg / fravalg
  • Ønsker & Mål
  • Holdninger & Handlinger

Priser & Tilmelding

NÆSTE HOLDSTART:

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 16:30 – Roskilde

Pris:   1.500,- kr.           

Mindfulness kursus á 6 gange 1 time