Videre til værktøjslinje

Om Mindfulness

Bevidst Nærvær

Mindfulness holder fokus på nutiden og arbejder med de tanker, der opstår i nuet. Det handler om at registrere og acceptere de tanker som er, lige nu.

I mindfulness forholder vi os til de tanker og følelser, der dukker op, med en kærlig og accepterende opmærksomhed. Også selv om det er tanker, vi egentlig ikke har lyst til at have.

Vi træner i at være fuldt opmærksomme og til stede i nuet. Oplever du at jagte hvad der kommer?  Føler du brok over noget du ikke har (op)nået?   ~ Kunne du tænke dig at finde ro omkring dette?

Vi arbejder med reaktionsmønstre og vanetænkning og med, hvordan vi forholder os til dem på en                                                                   hensigtsmæssig måde, så du finder ro og accept som giver dig energi og motivation til at opnå det                                                                                          du ønsker.

Mindfulness i praksis øger vores livsglæde og mindsker stress. Det virker når man er syg med stress,                                                                                              udmattelse og lignende. Og det virker når man ønsker mere nærvær, glæde og tilfredshed i din hverdag.    

Er du bevidst og nærværende i dit liv, lige nu? …ikke det liv, der har været, eller det vil komme! Livet – lige nu?

Er du, i dette øjeblik, venlig, imødekommende og accepterende mod dig selv? 

Mindfulness

                                                                  

Mindfulness har rødder i buddhismen. Ifølge buddhismen fører menneskets jagt på varig lykke og forsøg på at undgå smerte til frustration, lidelse, angst og depression. Vi føler smerte, fordi intet varer ved.

Mindfulness i hverdagen har en dokumenteret effekt på nedsættelse af risiko for overbelastning i form af primært stress. Ved at integrere mindfulness i hverdagen, lærer vi at:

  • Opbygge livsglæde og indre ro
  • Forebygge stress og depression
  • Forebygge livstils sygdomme
  • Være nærværende, bevidste og harmoniske
  • At være koncentrerede med øget styrke og selvtillid

Opmærksomheden

I mindfulness arbejder vi med bevidst nærvær. Man  anerkender dét, der dukker op. Og accepterer det.

Du koncentrerer og fordyber dig. Du byder dét som er velkommen og du retter bevidst fokus mod accept til dét at give slip.

Du har sikkert allerede bemærket, at det ikke kun er gode tanker og følelser, der dukker op.

I mindfulness betyder accept, at man ser, hvad der er. Det betyder ikke, at man nødvendigvis kan lide det man mærker og ser,                                       men at man tager det til sig og accepterer det, uanset hvad det er. På den måde forholder man sig kærligt til det som er,                                               både af udfordringer og ønsker. Dette giver det rette udgangspunkt for fordybelse og bearbejdelse.

Meditationen

                        

Meditation betyder, at du slipper tanker og giver dig plads til at være tilstede i nuet. Du retter din opmærksomhed på et fokuspunkt når tankerne kommer og du giver slip.

Meditation kan praktiseres af alle og hver vores måde at meditere på er god. Meditation skaber ro og overskud og den giver dig et frirum som bygger dig op – både fysisk og mentalt.

Du giver dig selv et rum, hvor du på ikke-dømmende vis har mulighed for at se og mærke dig selv, lige nu og med det som er. Når du mediterer, slipper du dine tanker og du får mindre stress og uro i kroppen. Du får et rum, som du altid kan vende tilbage til når du har brug for at få ro og nærvær.