Videre til værktøjslinje

Stress- & Trivselsvejleder Uddannelse

Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen giver dig viden om stress, stress symptomer, trivsel og mindfulness.

Uddannelsen henvender sig til dig som har et ønske om effektivt at kunne arbejde med forebyggelse af stress og med at skabe et godt arbejdsmiljø.

Med en Stress- og Trivselsvejleder uddannelse får du indsigt i, viden om og værktøjer til at kunne få øje på en kollega som er belastet af stress eller mistrives og du får mulighed for at øge trivslen på arbejdspladsen, så sygefravær mindskes og effektiviteten styrkes med motivation og positiv energi som drivkraft. 

På uddannelsen bliver du guidet igennem emner som giver dig de rette kvalifikationer til at kunne handle og håndtere stress belastning gennem viden og indsigt. Du bliver klædt på til at kunne tage den svære samtale, med henblik på at blive en fortrolig sparringspartner for både kolleger og ledere.

I arbejdet med stress forebyggelse er det vigtigt at have forståelse for organisationens fire niveauer og der arbejdes ud fra IGLO modellen –

Individ – Gruppe – Ledelse – Organisation

Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen henvender sig til medarbejdere, ledere og HR medarbejdere som arbejder med arbejdsmiljø, trivsel og stress forebyggelse.

Undervisningen:

Uddannelsen har en samlet varighed på 7 dage, fordelt over 6 uger.

Ugentligt timeantal er 20 inkl. hjemmeopgaver.

3 moduler á 2 undervisnings dage og 1 opfølgningsmodul á 1 dag med afsluttende certificering. Undervisningen er en afbalanceret blanding af undervisning, debatter og praktiske øvelser.

White Heart Stone
            Uddannelsen er godkendt på den regionale positivliste   
                            

Modul 1

Modul 2

Fokus på viden om stress, påvirkning & forebyggelse

Det er vigtigt at have en grundlæggende forståelse for stress og betydningen stress. Der vil være fokus på årsag, virkning og konsekvens. Der arbejdes med reaktioner i belastnings situationer og forebyggelse.
Modulet indeholder redskaber til stress håndtering på individ- og ledelsesniveau.

 • Grundlæggende viden om stress
 • Psykiske og fysiske påvirkninger ved stress og stress belastning
 • Årsager til stress
 • Symptomer og adfærd
 • Konsekvenser for krop og sjæl og sind
 • Forebyggelse af stress
 • Mindfulness – håndtering af begyndende stress belastning
 • Personlig styrke og modstands dygtighed

.

Stress & ansvarlighed på fire niveauer

Forståelse af organisationen gennem fire niveauer – organisationsniveauet, ledelsesniveauet, gruppeniveauet og individniveauet. Der sættes fokus på miljø og kultur og på modul 2 genemgås stress- og trivslesvejlederens rolle og handlinger.

 • Påvirkninger på de fire niveauer i organisationen
 • Hvem har ansvaret for stress?
 • Stress- og trivselsvejlederens rolle & handlemuligheder
 • Procesforståelse
 • Forandrings arbejde
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Virksomhedskultur

Modul 3

Opfølgningsmodul

Kommunikation og forhold til stress & arbejdsplads

Stress- og trivselsvejlederen skal kunne håndtere en dialog med mennesker i en stress belastet tilstand. Stressvejlederen får på dette modul redskaber til at kunne hjælpe og vejlede i en stress belastnings proces.

 • Trivsel & arbejdsglæde
 • Kommunikation
 • Samtaleteknik
 • Konfliktforståelse
 • Hvordan bliver man en god vejleder?
 • Forskellen på behandling coaching og vejledning
 • Tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Hvordan kommer man tilbage efter stress?

Udførelse & Vejleder i praksis

 • Opfølgning på praktisk arbejde 
 • Erfaringer som stress- og trivselsvejleder
 • Kommunikation og dialog
 • Mindfulness i praksis
 • Individuel tilbagemelding og sparring
 • Afsluttende test

Som ledig øger denne uddannelse din mulighed for at komme i arbejde og du har mulighed for at få godkendt denne uddannelse, gennem din jobrådgiver på jobcenteret.

Priser & Tilmelding

NÆSTE HOLDSTART:

Mandag den 17. august 2020 kl. 9:00 – Roskilde

Uddanneslsdage: 
17.-18. aug,, 24.-25. aug., 31. aug.-1. sep. + 17. sep. 2020

Mandag den 7. septemner 2020 kl. 9:00 – Kolding

Uddanneslsdage: 

7.-8. sep., 14.-15. sep., 21.-22. sep. + 6. okt. 2020

Pris:   13.100,- kr.   per deltager ex. moms