Videre til værktøjslinje

Stress- & Trivselsvejleder Uddannelse

Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen giver dig viden om stress, stress symptomer, trivsel og mindfulness.

Uddannelsen henvender sig til dig som har et ønske om effektivt at kunne arbejde med forebyggelse af stress og med at skabe et godt arbejdsmiljø.

Med en Stress- og Trivselsvejleder uddannelse får du indsigt i, viden om og værktøjer til at kunne få øje på en kollega/relation som er belastet af stress eller mistrives og du får mulighed for at øge trivslen på arbejdspladsen, så sygefravær mindskes og effektiviteten styrkes med motivation og positiv energi som drivkraft. 

På uddannelsen bliver du guidet igennem emner som giver dig de rette kvalifikationer til at kunne handle og håndtere stress belastning gennem viden og indsigt. Du bliver klædt på til at kunne tage den svære samtale, med henblik på at blive en fortrolig sparringspartner for både kolleger og ledere.

I arbejdet med stress forebyggelse er det vigtigt at have forståelse for organisationens fire niveauer og der arbejdes ud fra IGLO modellen –

Individ – Gruppe – Ledelse – Organisation

Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen henvender sig til medarbejdere, ledere og HR medarbejdere som arbejder med arbejdsmiljø, trivsel og stress forebyggelse.

Undervisningen:

Uddannelsen har en samlet varighed på 7 dage, fordelt over 6 uger.

Ugentligt timeantal er 20 inkl. hjemmeopgaver.

3 moduler á 2 undervisnings dage og 1 opfølgningsmodul á 1 dag med afsluttende certificering. Undervisningen er en afbalanceret blanding af undervisning, debatter og praktiske øvelser.

White Heart Stone
            Uddannelsen er godkendt på den regionale positivliste   #398
                            
2-1

Modul 1

Modul 2

Fokus på viden om stress, påvirkning & forebyggelse

Det er vigtigt at have en grundlæggende forståelse for stress og betydningen stress. Der vil være fokus på årsag, virkning og konsekvens. Der arbejdes med reaktioner i belastnings situationer og forebyggelse.
Modulet indeholder redskaber til stress håndtering på individ- og ledelsesniveau.

 • Grundlæggende viden om stress
 • Psykiske og fysiske påvirkninger ved stress og stress belastning
 • Årsager til stress
 • Symptomer og adfærd
 • Konsekvenser for krop og sjæl og sind
 • Forebyggelse af stress
 • Mindfulness – håndtering af begyndende stress belastning
 • Personlig styrke og modstands dygtighed

.

Stress & ansvarlighed på fire niveauer

Forståelse af organisationen gennem fire niveauer – organisationsniveauet, ledelsesniveauet, gruppeniveauet og individniveauet. Der sættes fokus på miljø og kultur og på modul 2 genemgås stress- og trivslesvejlederens rolle og handlinger.

 • Påvirkninger på de fire niveauer i organisationen
 • Hvem har ansvaret for stress?
 • Stress- og trivselsvejlederens rolle & handlemuligheder
 • Procesforståelse
 • Forandrings arbejde
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Virksomhedskultur

Modul 3

Opfølgningsmodul

Kommunikation og forhold til stress & arbejdsplads

Stress- og trivselsvejlederen skal kunne håndtere en dialog med mennesker i en stress belastet tilstand. Stressvejlederen får på dette modul redskaber til at kunne hjælpe og vejlede i en stress belastnings proces.

 • Trivsel & arbejdsglæde
 • Kommunikation
 • Samtaleteknik
 • Konfliktforståelse
 • Hvordan bliver man en god vejleder?
 • Forskellen på behandling coaching og vejledning
 • Tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Hvordan kommer man tilbage efter stress?

Udførelse & Vejleder i praksis

Praktisk erfaring gennemgås, hvorved kvalitet af samtaler og forståelse for stress sikres.

 • Opfølgning på praktisk arbejde 
 • Opfølgning på forståelse og viden
 • Erfaringer som stress- og trivselsvejleder
 • Afsluttende test
 • Tilbagemelding og sparring

Som ledig øger denne uddannelse din mulighed for at komme i arbejde og du har mulighed for at få godkendt denne uddannelse, gennem din jobrådgiver på jobcenteret.

Datoer & Pris

ROSKILDE, AUGUST 2020

MODUL 1:      17. – 18. aug. 2020

MODUL 2:      24. – 25. aug. 2020

MODUL 3:      31. august – 1. sep. 2020

OPFØLGNINGSMODUL: 24. sep. 2020

ROSKILDE, NOVEMBER 2020

MODUL 1:         3. –  4. nov.. 2020

MODUL 2:       10. – 11. nov. 2020

MODUL 3:       17. – 18. nov. 2020

OPFØLGNINGSMODUL: 8. dec. 2020

ROSKILDE, JANUAR 2021

MODUL 1:      21. – 22. jan. 2021

MODUL 2:      28. – 29. jan. 2021

MODUL 3:        4. –  5.  feb.  2021

OPFØLGNINGSMODUL: 25. feb. 2021

Pris: 13.100,- kr. eks. moms

Udtalelser

På uddannelsen bliver man meget grundigt og professionelt vejledt igennem alle læringsprocesser og Sonja formår i den grad at favne alle spørgsmål. Fagligt set arbejdes der på et top professionelt plan. Uddannelsen er efter min mening ekstrem relevant, målrettet og sammensat på en sådan måde, at man føler sig godt klædt på til at yde den relevante “førstehånds-omsorg” som den stressramte har brug for. Stress bliver uheldigvis mere og mere udbredt og derfor taler det sit tydelige sprog, at kurser som dette har sin berettigelse. Godt gået!

~ Claudio Bellucci

Efter denne Stress- & trivselsvejleder uddannelse er man klædt på til at hjælpe folk med de første step mod bedring. Sonja kan sine ting og forklarer det på en super god positiv måde. Stress er en stor byrde for den enkelte og for samfundet. Tak Sonja for sætte fokus på den store stress opgave. Kun anbefalinger herfra. 

~ Michael R

Som stress- og trivselsvejleder, får du nogle helt unikke værktøjer, til at hjælpe både dig selv og andre. På det personlige plan som ven, familiemedlem eller kæreste – vil der uvilkårligt komme livskriser der stresser. Og med enkle øvelser og mindset, kan vi navigere i det og lette ventilen. Enhver arbejdsplads burde investere i den viden, så vi kan gribe folk noget før, inden det koster dyr lang sygemelding. 

~ Tine Ravn

Kurset giver en god grundlæggende viden om stress, årsager til stress, konsekvenser og hvordan man kan forbygge stress-belastning. Man bliver klædt godt på til at spotte stress og tage de første indledende samtaler. Via IGLO modellen får man et fint indblik i hvordan man kan forbygge stress og øge trivsel på en arbejdsplads. Sonja skaber en god og tryg stemning på holdet og er meget imødekommende og fleksibel.

~ Sanne Niemann