Videre til værktøjslinje

Persontype Analyse

AboutPeople tilbyder persontype analysen, JBTA  (Jung baseret type analyse).

Formålet med analysen er at hjælpe enkelt personer med at identificere, hvilken type der tydeligst                                                                                                              karakteriserer deres naturlige præferencer. Analysen er et fordelagtigt værktøj både som udgangspunkt                                                                                                                      for personlig analyse og coaching, som workshop og som en del af længerevarende forløb.

Typeanalysen bygger på fire grundlæggende dimensioner, hvor hver dimension har to poler, som kaldes præferencer.                                                                                            Det betyder, at der i alt er 8 præferencer:

  • Energidimensionen                          – Ekstroversion (E) / Introversion (I) 
  • Opfattedimensionen                         – Sansning (S) / Intuition (N)
  • Vurderedimensionen                        – Tænkning (T) / Følen (F)
  • Livsstilsdimensionen                        – Vurderende (J) / Opfattende (P)

Analysen giver en indikation af, hvilken kombination der falder den enkelte mest naturligt.

Hver især har de styrker og svagheder, men ingen er ”rigtig eller forkert”.                                                                                                            Målingen peger på hvilken type du foretrækker, ikke i hvilken grad du er sådan eller hvordan                                                                      du forvalter dine præferencer.

JBTA er et fordelagtigt værktøj for:

  • Individuel udvikling
  • Teamudvikling
  • Lederudvikling
  • Forandringsprocesser
  • Karriereudvikling
  • Kommunikationsprocesser

Der gives individuel tilbagemelding på analyseresultatet. Bruges JBTA analysen til teamudvikling eller workshops,                                                                                               indgår aktiviteter, øvelser og tid til refleksion som en del af forløbet, hvorved læringsprocessen bliver både afvekslende og kreativ.

Derudover medfølger feedback materiale, bogen ”Hvilken typer er du?”. Hæftet fører læseren sikkert igennem typologiens                                                            grundelementer samt typedynamikkens mere komplekse dele. De 16 forskellige typer beskrives udførligt hver for sig.

hvilkentypeerdu

Priser:

JBTA analyse inkl. tilbagemelding – privat                       1.300,- kr.

JBTA analyse inkl. tilbagemelding – medarbejder          1.700,- kr.

JBTA analyse inkl. tilbagemelding – leder                        2.100,- kr.   

Priser er ex. moms & kørsel