Stress Mentor uddannelsen

Er et stærkt aktiv for virksomheder og arbejdspladser, som ønsker en sund og effektiv arbejdsplads, med god trivsel, fællesskabsfølelse og engagement. 

Stress Mentor uddannelsen er både til ledere, teamledere, kollegaer og HR medarbejdere. Den enkelte Stress Mentor kan repræsentere en større eller mindre gruppe, og være den tillidsperson som kollegaer kan finde støtte og hjælp hos, hvis de føler sig begyndende stressramt.

Som Stress Mentor forstår man at arbejde med kulturen, som er bærende for adfærd, udvikling og miljø. Stress Mentorer har viden om, og forståelse for stress og stress-symptomer og kan derfor spotte, hvis en kollega eller medarbejder er i risiko for en stress-belastning. De er klædt på til at tage den første samtale og til at være bindeled til den hjælp der først er brug for.

Dermed kan Stress Mentorer gøre en aktiv, forebyggende indsats, så sygemeldinger, grundet stress og mistrivsel, i høj grad undgås.

 

For virksomheden er det en stor gevinst at have Stress Mentorer.


På Stress Mentor uddannelsen lægges der vægt på stress-forståelse, adfærdsforståelse,  trivsel, kommunikation og samtaler.

Der undervises i at afholde samtaler samt stress-forebyggende redskaber og mindfulness.

I arbejdet med stress-forebyggelse er det vigtigt at have forståelse for organisationens fire niveauer. Der arbejdes ud fra IGLO modellen

Individ – Gruppe – Ledelse – Organisation

 • AboutPeople

  “Det har skabt en øget åbenhed og legitimitet ift. at tale om stress. Det er blevet lettere at tale om, fordi vi alle har et fælles sprog/referenceramme omkring emnet. Stress- og trivselsvejlederne har været ’først på pletten’ og spottet noget, og fået draget omsorg, støttet og sparret. Vi udarbejdede efter forløbet en intern Stress Politik, som i dag anvendes som et støttende rammeværktøj til både ledere og medarbejdere”

  Senior HR Partner - Palsgaard

 • AboutPeople

  “Kurset giver en god grundlæggende viden om stress, årsager til stress, konsekvenser og hvordan man kan forbygge stress-belastning. Man bliver klædt godt på til at spotte stress og tage de første indledende samtaler. Via IGLO modellen får man et fint indblik i hvordan man kan forbygge stress og øge trivsel på en arbejdsplads. Sonja skaber en god og tryg stemning på holdet og er meget imødekommende og fleksibel”

  Projektleder

 • AboutPeople

  “This is a fantastic recommendation!”

  CEO, John Doe Corp

 • AboutPeople

  “På uddannelsen bliver man meget grundigt og professionelt vejledt igennem alle læringsprocesser og Sonja formår i den grad at favne alle spørgsmål. Fagligt set arbejdes der på et topprofessionelt plan. Uddannelsen er efter min mening ekstrem relevant, målrettet og sammensat på en sådan måde, at man føler sig godt klædt på til at yde den relevante “førstehånds-omsorg” som den stressramte har brug for. Stress bliver uheldigvis mere og mere udbredt og derfor taler det sit tydelige sprog, at kurser som dette har sin berettigelse”

  SAS