TILBAGE TIL TRIVSEL

Den seneste tid har budt på mange forandringer i arbejdslivet, og langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet, har oplevet store ændringer i måden at udføre deres arbejde på. 

Alle er - på den ene eller anden måde - blevet påvirket, for nogle har det fungeret godt mens det for andre har været en stor udfordring.

Alle mennesker reagerer på forandringer og ofte ved vi ikke nøjagtigt hvordan vi påvirkes, før vi har gennemlevet de store ændringer. For de fleste har den nye måde at arbejde på været forbundet med enten større pres, uvished eller ensomhed. For de fleste har det også betydet nye strukturer og nye vaner, og alle disse faktorer kan sætte spor af usikkerhed, som i sidste ende kan generere stress-risiko.

Nu begynder de fleste mennesker at vende tilbage til arbejdspladserne, men er alt som før? 

Nej!

Det er vigtigt at være bevidst om, at vi hele tiden ændrer og udvikler os, især i perioder hvor vi bliver udsat for uventede forandringer som kræver, at vi tilpasser os nye vaner og metoder. Med disse forandringer kommer der også nye behov og nye hensyn, for at vi trives. 

Trivsel er nøglen til et godt arbejdsmiljø og nøglen til at komme stress-belastninger i forkøbet. 

Mangel på trivsel øger ikke bare risikoen for stress-belastninger og evt. sygemeldinger, men også for dårligt samarbejde og mindre effektivitet og kreativitet. 

Årsagen til dette skyldes følgende:

 • Frustration over forandringer
 • Mistet identitet
 • Usikkerhed
 • Følelsesmæssig overvældelse
 • Frygt og uvished
 • Manglende struktur
 • Demotivation


UDBYTTE AF KURSET

Ved at have fokus på forandringer og konsekvenserne heraf, gives medarbejderne plads til at kunne finde sig godt tilrette i de nye vilkår igen. Dette skaber tillid, engagement og en god energi for den enkelte, som dermed bliver motiveret og effektiv.

Med de rette redskaber, får medarbejderen mulighed for at håndtere den mentale udfordring og mulighed for at komme en stressbelastning i forkøbet.


EFTERFØLGENDE:

Med den rette bevidsthed bliver der skabt et godt og solidt miljø, hvor god trivsel, godt samarbejde og motivation er et sundt fundament for kulturen på arbejdspladsen. Bonus ved en sund kultur, er en enorm effekt for forebyggelse af stress-belastninger.

Kontakt os her for at høre mere

Kursus plan – "Tilbage til trivsel"

1. Dag Kl. 0900-1500

Forandringsprocessen

 • Reaktion og stress-symptomer
 • Forandring i hverdagen
 • Identitet
 • Daglige udfordringer

2. Dag Kl. 0900-1500

Trivsel & Kultur

 • Forebyggelse
 • Samarbejde & Miljø (IGLO)
 • Trivsel
 • Fælles indsats

Undervisningen indeholder teori samt øvelser og opgaver. 

Kurset tilbydes både som fysisk fremmøde og live, online undervisning.

Stephan

"Sonja  og Stephan er passionerede undervisere og rådgivere, som brænder for at skabe mærkbare, positive ændringer for mennesker.

Med stort engagement i personlig og faglig udvikling, stress-forebyggelse og undervisning, tilbyder de effektive indsatser"


"Vi lægger vægt på personligt engagement, en god relation og solide metoder, og arbejder med stor entusiasme og nærvær"

 

Kontakt os her for at høre mere
Sonja