Hvor på skalaen ligger jeres trivsel?

Grøn, gul, rød smiley (2)

AboutPeople tilbyder effektivt 3-tins projekt til virksomheder, som vil opnå god trivsel og undgå stressbelastninger

 

Projektet inkluderer alle medarbejdere og sikrer dermed, at alle opnår fælles viden om god kultur, stress og imødekommenhed, hvilket sikrer god trivsel og reducerer sygefraværet.

Forandringer kræver forståelse, engagement og opbakning fra alle i virksomheden. Det er afgørende, at nye tiltag bliver forstået og integreret for at skabe en mærkbar, positiv og vedvarende forskel.

 

 3-tins projektet omfatter:

 

 Uddannelse af Stress- & Trivselsmentorer 

Mestringsdag for ledere

Foredrag for alle medarbejdere i organisationen

 

 

~ Dette sikrer et godt arbejdsmiljø, stress-forebyggelse, 

øget bevidsthed & udvikling af medarbejderne 


 

Kontakt mig her for at høre mere

Hvad er stress? - og hvad er stress ikke?

Vi skelner mellem sund stress og stress-belastninger.

Forståelsen heraf er afgørende for at kunne håndtere reaktionen, og gør det helt ufarligt at italesætte stress og stress-belastninger.

Som udgangspunkt er stress helt naturligt, det er en reaktion som er livsnødvendig for os. Når vores bevidsthed eller underbevidsthed oplever fare eller pres, skal vi nemlig reagere - oftest hurtigt. Vi mærker stress-symptomer, fra den grønne zone, hvilket er både helt normalt og ufarligt.

Bliver vi dog udsat for konstant fare eller pres, risikerer vi at stress-reaktionen bliver konstant, og dermed at komme i gul eller rød zone hvor stress-belastningen kan føre til følgesygdomme.

Restitution er altafgørende for at sund stress ikke udvikler sig til en stress-belastning.Grøn, gul, rød stresszone

Stress- & Trivselsmentorer

bliver trænet til at forstå stress og at være trivselsambassadører i virksomheden.

Deres rolle er at bevare et positivt psykisk arbejdsmiljø og identificere stresssymptomer, for at forebygge stressbelastninger og sygemeldinger.

De bidrager til en sund og motiverende kultur i virksomheden.

 

Skal jeres virksomhed have Stress- & Trivselsmentorer?

Kunne et 30 minutters oplæg om trivsel, stress-forebyggelse og personlig effektivitet være noget for din virksomhed?

Kontakt mig her

Stress- & Trivselsmentor uddannelsen

Er tilrettet virksomheder og arbejdspladser, som ønsker en sund og positiv arbejdsplads, med fokus på trivsel, fællesskab og engagement. 

Stress Mentor uddannelsen henvender sig til ledere, teamledere, kollegaer og HR medarbejdere, der ønsker at fungere som tillidsfulde støttepersoner og spotte stresssymptomer hos deres kolleger. 

Stress Mentorer arbejder proaktivt med kultur, adfærd og miljø for at forebygge stressrelaterede problemer og reducere sygefravær.

Uddannelsen fokuserer på stressforståelse, adfærdsforståelse, kommunikation, samtaler, stressforebyggende redskaber og mindfulness. Undervisningen integrerer IGLO-modellen for organisatorisk forståelse og intervention.

STV Håndbog
 • AboutPeople

  “Det har skabt en øget åbenhed og legitimitet ift. at tale om stress. Det er blevet lettere at tale om, fordi vi alle har et fælles sprog/referenceramme omkring emnet. Stress- og trivselsvejlederne har været ’først på pletten’ og spottet noget, og fået draget omsorg, støttet og sparret. Vi udarbejdede efter forløbet en intern Stress Politik, som i dag anvendes som et støttende rammeværktøj til både ledere og medarbejdere ”

  Senior HR Partner, Palsgaard

 • AboutPeople

  “Kurset giver en god grundlæggende viden om stress, årsager til stress, konsekvenser og hvordan man kan forbygge stress-belastning. Man bliver klædt godt på til at spotte stress og tage de første indledende samtaler. Via IGLO modellen får man et fint indblik i hvordan man kan forbygge stress og øge trivsel på en arbejdsplads. Sonja skaber en god og tryg stemning på holdet og er meget imødekommende og fleksibel”

  Projektleder

 • AboutPeople

  “På uddannelsen bliver man meget grundigt og professionelt vejledt igennem alle læringsprocesser og Sonja formår i den grad at favne alle spørgsmål. Fagligt set arbejdes der på et topprofessionelt plan. Uddannelsen er efter min mening ekstrem relevant, målrettet og sammensat på en sådan måde, at man føler sig godt klædt på til at yde den relevante “førstehånds-omsorg” som den stressramte har brug for. Stress bliver uheldigvis mere og mere udbredt og derfor taler det sit tydelige sprog, at kurser som dette har sin berettigelse”

  SAS