Foredrag

Trivsel ~ mental sundhed ~ motivation ~ personlig  effektivitet

"Det er rarest, når alle har det godt - og det er bedst, når alle er her"

I en travl hverdag kan det være svært at mærke, om man er i risiko for en stress-belastning.

Det kræver bevidsthed.

Bevidsthed skabes gennem viden, opmærksomhed, fokus og fælles ansvar. 

På dette foredrag, bliver deltagerne ført gennem emner, som skaber forståelse for stress-reaktioner og -symptomer, så disse kan opdages og forebygges.

God trivsel gennemgås, der gives konkrete redskaber til at kunne bidrage til et sundt arbejdsmiljø, både for sig selv og andre.

Derudover bliver der sat fokus på motivation og engagement, så personlig effektivitet sikres på positiv og konstruktiv vis.

Indhold på foredraget er således:

 

Forståelse for mental sundhed, stress, årsager og symptomer

Trivsel og gode vaner i hverdagen

Motivation og effektivitet i arbejdet

  

"Sådan håndteres ledigheds-stress" 

Kan man få en stress når man er ledig?

Som jobsøgende er man lige så udsat for stress-belastninger som alle andre. Bekymringer, uvished, identitetstab og manglende struktur i en ny hverdag er blandt de årsager, der skaber ledighedsstress.

Det er vigtigt at komme dette i forkøbet, så man får en god jobsøgningsproces, og dermed hurtigere kommer tilbage i job.

Dette foredrag henvender sig til jobcenterets / anden aktørs jobsøgende ledige.

 

Foredrag - stress test