Foredrag

"Menneske og medarbejder i trivsel "

 ..Det er rarest, når alle har det godt - og vi har det bedst, når alle er her

"Det fælles ansvar, vi alle har ansvar for"

Det kan være svært at mærke om man er i risiko for en stress-belastning, det kræver bevidsthed.

Bevidsthed skabes gennem viden, opmærksomhed, fokus og fælles ansvar. 

På dette foredrag, bliver deltagerne ført gennem emner, som skaber forståelse for stress-reaktioner og -symptomer, så disse kan opdages og forebygges.

God trivsel gennemgås, der gives konkrete redskaber til at kunne bidrage til et sundt arbejdsmiljø, både for sig selv og andre.

Derudover bliver der sat fokus på motivation og engagement, så personlig effektivitet sikres på positiv og konstruktiv vis.

Indhold på foredraget er således:

 

Forståelse for mental sundhed, stress, årsager og symptomer

Trivsel og gode vaner i hverdagen

Motivation og effektivitet i arbejdet

  

Foredraget

"Sådan forebygges ledigheds-stress"

 

Kan man blive stress-belastet når man er ledig?

Som jobsøgende er man lige så udsat for stress-belastninger som alle andre. Bekymringer, uvished, identitetstab og manglende struktur i en ny hverdag er blandt de årsager, der skaber ledighedsstress.

Vi gennemgår hvordan man kommer dette i forkøbet, hvordan man skaber en effektiv, motiverende og sund hverdag, og sådan kommer  hurtigere tilbage i job.

Dette foredrag henvender sig til jobcenterets/anden aktørs ledige.

 

Foredrag - stress test