BLIV INKLUDERET I DIN TEENAGERS LIV

~ Uden irritation & frustration

"Lær at kommunikere med din teenager"

Online forløb til teenage-forældre

På forløbet kommer du gennem emner, som giver dig en forståelse for hvad der sker for, og i, den unges verden. Du får redskaber til at forstå reaktioner og adfærd, og du får redskaber til skabe den rette tilgang, så du bliver hørt og inddraget.

Dette giver jer et stærk, kærligt og holdbart forhold, med gensidig forståelse og tillid. 

Det stærke forhold mellem forælder og teenager giver teenageren et solidt fundament, en stærk klippe at kunne læne sig op ad, og som forælder får du tryghed og inklusion.

Teens - Cover
ROBUST model HEL

ROBUST modellen

Er fundamentet for de 6 moduler, som hjælper dig med at få en god relation til din teenager.


ROBUST ~ "Evnen til at trives, trods manglen på vilkår"

Når vi er robuste, har vi et stærkt fundament som sikrer at vi kan navigere i tider, opgaver og omstændigheder, som udfordrer og kræver noget ekstra af os for en stund.

Modellen indeholder følgende..

1 ~ Reaktion

Når vores teenagere reagerer med voldsomme udbrud, kan det skyldes mange forskellige ting, som hormoner og forandringer.

Vi oplever..

Frustration ~ Stress ~ Magtesløshed Usikkerhed ~ Indelukkethed

Ny identitet, de skal finde ud af hvem de er og hvilken rolle de spiller.

Vores valg af kommunikation er helt afgørende for den dialog vi har med vores teenager, når de har en voldsom reaktion.

I dette modul gennemgår vi stress, adfærd, symptomer og konsekvens.

ROBUST MODEL - 1 Reaktion
ROBUST MODEL - 2 Omsorg

2 ~ Omsorg

Det kan være svært at reagere hensigtsmæssigt, når man oplever frustration. 

De fleste teenagere "trækker" sig eller reagerer afvisende, og de vil ikke tale med deres forældre. Det kan være svært at håndtere, når man kan mærke at den unge ikke trives eller har udfordringer, som vi gerne vil hjælpe med.

Dette modul handler om forståelse for forandringsprocessen og konfliktfri kommunikation, så vi får en god, åben og holdbar relation.


3 ~ Ballast

Det bedste vi kan gøre for vores teenagere, er at opbygge deres selvværd.

Deres selvværd bærer og nærer dem, til at kunne håndtere opgaver og udfordringer i deres liv. Det er ligeledes selvværdet, som styrer sociale relationer og adfærd.

Vi skal opbygge teenagerens solide fundament

Dette modul handler om forståelse for forvirring, engement, indflydelse og anerkendelse.


ROBUST MODEL - 3 Ballast
ROBUST MODEL - 4 Udvikling

4 ~ Udvikling

Alt er under udvikling, altid og uden undtagelse! Vi kan ikke stoppe udviklingen, heller ikke hos vores teenagere, selvom det kan udfordre os og selvom vi kan have svært ved at vores små børn er på vej til at blive voksne. Det kan også være svært at få lov til at give råd og vejledning.

Vi skal hjælpe den unge med at forstå vejen til engagement og succes

I dette modul arbejder vi med, hvad der rører sig i den unges liv og lærer dem at balancere mellem forståelse, krav og udvikling.

5 ~ Støtte

Selvom de unge ikke altid har lyst til at tale med deres forældre, eller inddrage dem, så har de brug for at vide, at de er deres klippe. I stadiet mellem barn og voksen er der meget usikkerhed.

Vi vil altid være rollemodeller og vi skal støtte den unge i en tid med mange påvirkninger, både inde- og udefra.

Modul 5 handler om, hvordan du som forælder giver ægte opbakning, så den unge føler styrke og gå-på mod.

ROBUST MODEL -5 Udvikling
ROBUST MODEL -6 Trivsel

6 ~ Trivsel

God trivsel er afgørende for såvel mental som fysisk sundhed.

Vi påvirkes meget af det miljø vi befinder os i, og især de unge skal leve op til meget i en foranderlig og krævende verden. Øget pres og det at "passe ind" sætter god trivsel på spil, så det vigtigt vi støtter den unge.

Vi skal støtte dem i at finde ind til deres ægte værdier og ståsted.

I dette modul arbejder vi med identitetsskabelse. Vi arbejder med bevidsthed og evnen til at kunne sige til og fra.

"Lær at kommunikere med din teenager"

Pris: 3625,- kr.

Alle 6 moduler bliver tilgængelige efter køb, med evig adgang  

 

Få 9 tips gratis her