Stress- & Trivselsmentor uddannelse

(Stress- & Trivselsvejleder uddannelse)

Mange af os kender følelsen af magtesløshed, når vi bliver ramt af en stress-belastning, så vi ikke længere kan overskue det vil plejer. Dertil kommer ofte tristhed og i nogle tilfælde fører det til depression og følgesygdomme.

Med denne uddannelse kan du bidrage til at forebygge denne følelse og disse følgevirkninger.

Stress- og Trivselsmentor uddannelsen giver dig en dybdegående viden om stress, stress- symptomer, trivsel og mindfulness, og den klæder dig på til at kunne arbejde med dette.

Uddannelsen henvender sig til dig som har et ønske om effektivt at kunne arbejde med trivsel og forebyggelse af stress, og med at skabe et godt og solidt arbejdsmiljø, hvilket er yderst aktuelt på de danske arbejdspladser.

Med denne uddannelse kan du bidrage til at skabe en god kultur på din arbejdsplads, så sygefravær mindskes og effektiviteten styrkes med motivation og positiv energi som drivkraft. Dermed bliver du et stærkt aktiv for din arbejdsplads.

Med en Stress- og Trivselsmentor uddannelse får du indsigt i, viden om, og værktøjer til at kunne spotte en kollega, eller anden nær relation, som er belastet af stress eller som mistrives.  Du bliver klædt på til at kunne tage den første samtale som kan være følsom, og du bliver ligeledes klædt på til at tage den første, vigtige handling.

I arbejdet med stress forebyggelse er det vigtigt at have forståelse for organisationens fire niveauer og der arbejdes ud fra IGLO modellen –

Individ – Gruppe – Ledelse – Organisation

 

1 DIPLOM-ALLE

Hør hvordan du som Stress- & Trivselsmentor kan gøre en forskel 

Undervisningen

Dagene består af en afbalanceret blanding af undervisning, debatter og praktiske øvelser

På uddannelsen bliver du guidet igennem emner som giver dig de rette kvalifikationer til at kunne handle og håndtere stress- belastning, gennem viden og indsigt

 

Du bliver klædt på til at kunne tage den svære samtale, med henblik på at blive en fortrolig sparringspartner for både kolleger og ledere, så der kan iværksætte de rette tiltag for forebyggelse og evt. behandling  

Du får god mulighed og tid til øve teknikker og teori. Du bliver hjulpet igennem samtaler, hvilket  styrker og integrerer indlæringen og giver dig en sikkerhed i den nye opgave

 

Uddannelsen har en samlet varighed på 7 dage, fordelt over 6 uger.

3 moduler á 2 undervisnings dage og 1 opfølgningsmodul á 1 dag med afsluttende certificering.

Undervisningen er en afbalanceret blanding af undervisning, debatter og praktiske øvelser

Modul 1

Fokus på viden om stress, påvirkning & forebyggelse

Det er vigtigt at have en grundlæggende forståelse for stress og betydningen stress. Der vil være fokus på årsag, virkning og konsekvens. Der arbejdes med reaktioner i belastnings situationer og forebyggelse.
Modulet indeholder redskaber til stress håndtering på individ- og ledelsesniveau.

 • Grundlæggende viden om stress
 • Psykiske og fysiske påvirkninger ved stress og stress belastning
 • Årsager til stress
 • Symptomer og adfærd
 • Konsekvenser for krop og sjæl og sind
 • Forebyggelse af stress
 • Mindfulness – håndtering af begyndende stress belastning
 • Personlig styrke og modstands dygtighed

Modul 2

Stress & ansvarlighed på fire niveauer - IGLO

                                                                                                                                                   Du opnår forståelse af organisationen gennem fire niveauer – organisationsniveauet, ledelsesniveauet, gruppeniveauet og individniveauet. Der sættes fokus på miljø og kultur og på modul 2 gennemgås stress- og trivslesmentorens rolle og handlinger.

 • Påvirkninger på de fire niveauer i organisationen
 • Hvem har ansvaret for stress?
 • Stress- og trivselsmentoren rolle & handlemuligheder
 • Procesforståelse
 • Forandrings arbejde
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Virksomhedskultur

Modul 3

Kommunikation og forhold til stress & arbejdsplads

Stress- og trivselsmentoren skal kunne håndtere en dialog med mennesker i en stress belastet tilstand. Mentoren får på dette modul redskaber til at kunne hjælpe og vejlede i en stress belastnings proces.

 • Trivsel & arbejdsglæde
 • Kommunikation
 • Samtaleteknik
 • Konfliktforståelse
 • Hvordan bliver man en god vejleder?
 • Forskellen på behandling coaching og vejledning
 • Tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Hvordan kommer man tilbage efter stress


*Der tages forbehold for opstartsændringer eller aflysning af hold ved færre end 6 tilmeldinger

Opfølgningsmodul

Udførelse & Vejleder i praksis

                                                                                                                                        Praktisk erfaring gennemgås, hvorved kvalitet af samtaler og forståelse for stress sikres.

 • Opfølgning på praktisk arbejde 
 • Opfølgning på forståelse og viden
 • Erfaringer som stress- og trivselsvejleder
 • Afsluttende test
 • Tilbagemelding og sparring


Er du ledig, øger denne uddannelse din mulighed for at komme i arbejde og du har mulighed for at få godkendt og betalt denne uddannelse, gennem din jobrådgiver på jobcenteret.

Positivliste region Sjælland #257

Også gældende for region Hovedstaden og Fyn

Tryk her for tilmelding

Stress- og Trivselsmentor uddannelsen henvender sig til private, medarbejdere, HR- medarbejdere, ledere på enhver arbejdsplads og  til mennesker som arbejder med arbejdsmiljø og trivsel.

 • AboutPeople

  “Kurset giver en god grundlæggende viden om stress, årsager til stress, konsekvenser og hvordan man kan forbygge stress-belastning. Man bliver klædt godt på til at spotte stress og tage de første indledende samtaler. Via IGLO modellen får man et fint indblik i hvordan man kan forbygge stress og øge trivsel på en arbejdsplads. Sonja skaber en god og tryg stemning på holdet og er meget imødekommende og fleksibel.”

  Projektleder

 • AboutPeople

  “På uddannelsen bliver man meget grundigt og professionelt vejledt igennem alle læringsprocesser og Sonja formår i den grad at favne alle spørgsmål. Fagligt set arbejdes der på et topprofessionelt plan. Uddannelsen er efter min mening ekstrem relevant, målrettet og sammensat på en sådan måde, at man føler sig godt klædt på til at yde den relevante “førstehånds-omsorg” som den stressramte har brug for. Stress bliver uheldigvis mere og mere udbredt og derfor taler det sit tydelige sprog, at kurser som dette har sin berettigelse. ”

  SAS

 • AboutPeople

  “Som stress- og trivselsmentor, får du nogle helt unikke værktøjer, til at hjælpe både dig selv og andre. På det personlige plan som ven, familiemedlem eller kæreste – vil der uvilkårligt komme livskriser der stresser. Og med enkle øvelser og mindset, kan vi navigere i det og lette ventilen. Enhver arbejdsplads burde investere i den viden, så vi kan gribe folk noget før, inden det koster dyr lang sygemelding. ”

 • AboutPeople

  “Enhver arbejdsplads har gavn af en Stress- & Trivselsmentor. Her kan jeg kun anbefale at kurset tages hos Sonja”

Opstart hold 12 ~ April 2024

Havnevej 1 ~ 4000 Roskilde

Modul 1

Onsdag - Torsdag den 17. - 18. april 2024

Modul 2

Onsdag -Torsdag den 24. - 25. april 2024

Tid: Alle dage kl. 9-14 


Modul 3

Onsdag - Torsdag den 1. - 2.  maj 2024

Opfølgningsmodul

Onsdag den 22. maj 2024

Pris: 17.500,- kr. eks. moms

Tidligere deltagere siger...

 • AboutPeople

  Efter denne Stress- & trivselsmentor uddannelse er man klædt på til at hjælpe folk med de første step mod bedring. Sonja kan sine ting og forklarer det på en super god og positiv måde. Stress er en stor byrde for den enkelte og for samfundet. Tak Sonja for at sætte fokus på den store stress opgave. Kun anbefalinger herfra

 • AboutPeople

  Super professionel formidling og uddybning af pointer om stress og trivsel. Dygtig vekselvirkning mellem teori og øvelser

  Jobrådgiver

 • AboutPeople

  God og ikke mindst vigtig uddannelse som kan bidrage i stress- og trivselsarbejdet i de danske virksomheder

 • AboutPeople

  Jeg føler mig godt klædt på til at se begyndende stress-symptomer og at være med til at hjælpe kollegaer så stressen bremses og ikke får lov at udvikle sig til den invaliderende stress, som i værste fald fører til sygemeldinger

Kunne du have glæde af at tage uddannelsen fleksibelt?

Stress- & Trivselsvejleder uddannelsen online 

Stress- & Trivselsvejleder uddannelsen fås online, til dig som kunne tænke sig at tage modulerne hvor og hvornår det passer ind i din hverdag.

Uddannelsen består af 3 hoved moduler og et opfølgningsmodul. Du får de første 3 moduler med en uges mellemrum, efterfølgende har du to uger til at øve inden du får opfølgningsmodulet.

Afslutningsvis får du sparring på dine resultater.

Tilmeld dig online forløb her
STV - Online academy