Bliv Mentor

Stress- & Trivselsmentor Uddannelse 

~ Online 

Mange af os kender konsekvensen af en stress-belastning, hvilket er hårdt for den som er ramt, og som også kan have store konsekvenser for mennesker omkring, og ikke mindst arbejdspladsen. 

Med denne uddannelse kan du bidrage til at forebygge denne følelse og disse følgevirkninger, både for dig selv og andre.

Stress- og Trivselsmentor uddannelsen giver dig en dybdegående viden om stress, stress- symptomer, trivsel og mindfulness, og den klæder dig på til at kunne arbejde med dette.

Uddannelsen henvender sig til dig som har et ønske om effektivt at kunne arbejde med trivsel og forebyggelse af stress, og med at skabe et godt og solidt arbejdsmiljø, hvilket er yderst aktuelt på de danske arbejdspladser.

Med denne uddannelse kan du bidrage til at skabe en god kultur på din arbejdsplads, så sygefravær mindskes og effektiviteten styrkes med motivation og positiv energi som drivkraft. Dermed bliver du et stærkt aktiv for din arbejdsplads.

Med en Stress- og Trivselsmentor uddannelse får du indsigt i, viden om, og værktøjer til at kunne spotte en kollega, eller anden nær relation, som er belastet af stress eller som mistrives.  Du bliver klædt på til at kunne tage den første samtale som kan være følsom, og du bliver ligeledes klædt på til at tage den første, vigtige handling.

I arbejdet med stress forebyggelse er det vigtigt at have forståelse for organisationens fire niveauer og der arbejdes ud fra IGLO modellen –

Individ – Gruppe – Ledelse – Organisation

Stress- og Trivselsvejleder uddannelsen er for private, medarbejdere, HR- medarbejdere, ledere på enhver arbejdsplads og  til mennesker som arbejder med arbejdsmiljø og trivsel

 

Modul 1

Fokus på viden om stress, påvirkning & forebyggelse

Det er vigtigt at have en grundlæggende forståelse for stress og betydningen stress. Der vil være fokus på årsag, virkning og konsekvens. Der arbejdes med reaktioner i belastnings situationer og forebyggelse.
Modulet indeholder redskaber til stress håndtering på individ- og ledelsesniveau.

 • Grundlæggende viden om stress
 • Psykiske og fysiske påvirkninger ved stress og stress belastning
 • Årsager til stress
 • Symptomer og adfærd
 • Konsekvenser for krop og sjæl og sind
 • Forebyggelse af stress
 • Mindfulness – håndtering af begyndende stress belastning
 • Personlig styrke og modstands dygtighed

Modul 2

Stress & ansvarlighed på fire niveauer - IGLO

                                                                                                                                    Forståelse af organisationen gennem fire niveauer – organisationsniveauet, ledelsesniveauet, gruppeniveauet og individniveauet. Der sættes fokus på miljø og kultur og på modul 2 gennemgås stress- og trivslesvejlederens rolle og handlinger.

 • Påvirkninger på de fire niveauer i organisationen
 • Hvem har ansvaret for stress?
 • Stress- og trivselsvejlederens rolle & handlemuligheder
 • Procesforståelse
 • Forandrings arbejde
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Virksomhedskultur

Modul 3

Kommunikation og forhold til stress & arbejdsplads

Stress- og trivselsvejlederen skal kunne håndtere en dialog med mennesker i en stress belastet tilstand. Stressvejlederen får på dette modul redskaber til at kunne hjælpe og vejlede i en stress belastnings proces.

 • Trivsel & arbejdsglæde
 • Kommunikation
 • Samtaleteknik
 • Konfliktforståelse
 • Hvordan bliver man en god vejleder?
 • Forskellen på behandling coaching og vejledning
 • Tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Hvordan kommer man tilbage efter stress

Opfølgningsmodul

Udførelse & Vejleder i praksis

                                                                                                                                        Praktisk erfaring gennemgås, hvorved kvalitet af samtaler og forståelse for stress sikres.

 • Opfølgning på praktisk arbejde 
 • Opfølgning på forståelse og viden
 • Erfaringer som stress- og trivselsvejleder
 • Afsluttende test
 • Tilbagemelding 


Er du ledig, øger denne uddannelse din mulighed for at komme i arbejde og du har mulighed for at få godkendt denne uddannelse, gennem din jobrådgiver på jobcenteret.

Uddannelsen har en samlet varighed på 6 uger. Du får automatisk tilsendt et modul ugentligt i tre uger, så du helt selv kan koordinere hvornår og hvordan det passer bedst for dig at gennemgå undervisningen. Sidste modul kommer i 6. uge, forinden har du mulighed for at arbejde og øve de emner vi har været igennem. Afslutningsvis evalueres en samtale og du får mulighed for sparring, så du føler dig tryg i rollen som Stress- & Trivselsvejleder.

 • AboutPeople

  “Efter denne Stress- & trivselsvejleder uddannelse er man klædt på til at hjælpe folk med de første step mod bedring. Sonja kan sine ting og forklarer det på en super god og positiv måde. Stress er en stor byrde for den enkelte og for samfundet. Tak Sonja for at sætte fokus på den store stress opgave. Kun anbefalinger herfra”

 • AboutPeople

  “Super professionel formidling og uddybning af pointer om stress og trivsel. Dygtig vekselvirkning mellem teori og øvelser”

  Jobrådgiver

 • AboutPeople

  “God og ikke mindst vigtig uddannelse som kan bidrage i stress- og trivselsarbejdet i de danske virksomheder”

 • AboutPeople

  “Jeg føler mig godt klædt på til at se begyndende stress-symptomer og at være med til at hjælpe kollegaer så stressen bremses og ikke får lov at udvikle sig til den invaliderende stress, som i værste fald fører til sygemeldinger”