Stærke kompetencer går efter 

gode virksomheder

l

Få et gratis oplæg om trivsel, stress-forebyggelse og bibeholdelse af gode medarbejdere ved næste ledermøde

Kontakt mig her

...Hvad er en god virksomhed?

Nyuddannede, kompetente og fagstærke medarbejdere kan være svære at finde og de kan være svære at beholde. I dag er der i større grad fokus på, hvordan virksomhederne ser på trivsel og udvikling, da dette skaber rammen for en god hverdag, og dermed et sundt og berigende arbejdsliv. 

Virksomheder, som gør en aktiv indsats for en god og sund kultur med et godt miljø og muligheder for videreuddannelse og udvikling, er dem som oftest vælges, når stærke medarbejdere søger stillinger.


Vi brænder for at gøre en indsats, som skaber disse gode rammer, vi brænder for at åbne for muligheder og for at være forebyggende. Stress-belastninger er en stor omkostning i mange virksomheder, hvor medarbejderenes balance udfordres, dette kan i høj grad både forebygges og ændres. Vi arbejder med følgende områder:

Øget fokus på god trivsel på arbejdspladsen

~ sikring af godt arbejdsmiljø, stress-forebyggelse

&

udvikling af medarbejdere

l

Stress Mentor uddannelsen

Er rettet mod virksomheder og arbejdspladser, som ønsker en sund og positiv arbejdsplads, med god trivsel, fællesskabsfølelse og engagement. 

Stress Mentorer forstår man at arbejde med kulturen, som er bærende for adfærd, udvikling og miljø. Stress Mentorer har viden om, og forståelse for stress og stress-symptomer og kan derfor spotte, hvis en kollega eller medarbejder er i risiko for en stress-belastning.

Dermed kan Stress Mentorer gøre en aktiv, forebyggende indsats, så sygemeldinger, grundet stress og mistrivsel, i høj grad undgås.

For virksomheden er det en stor gevinst at have Stress Mentorer.

På Stress Mentor uddannelsen lægges der vægt på stress-forståelse, adfærdsforståelse,  trivsel, kommunikation og samtaler.

Der undervises i at afholde samtaler samt stress-forebyggende redskaber og mindfulness.

I arbejdet med stress-forebyggelse er det vigtigt at have forståelse for organisationens fire niveauer. Der arbejdes ud fra IGLO modellen –

Individ – Gruppe – Ledelse – Organisation

STV Håndbog

Stress Mentorer..

bidrager til god trivsel i virksomheden, hjælper med at opretholde et psykisk godt arbejdsmiljø og spotter stress-symptomer, så medarbejdere i høj grad opnår god trivsel,  undgår stressbelastninger og stressrelaterede sygemeldinger. 

 

Ønsker i god trivsel i jeres virksomhed?

Kontakt mig her

l

 • AboutPeople

  “Det har skabt en øget åbenhed og legitimitet ift. at tale om stress. Det er blevet lettere at tale om, fordi vi alle har et fælles sprog/referenceramme omkring emnet. Stress- og trivselsvejlederne har været ’først på pletten’ og spottet noget, og fået draget omsorg, støttet og sparret. Vi udarbejdede efter forløbet en intern Stress Politik, som i dag anvendes som et støttende rammeværktøj til både ledere og medarbejdere ”

  Senior HR Partner, Palsgaard

 • AboutPeople

  “Kurset giver en god grundlæggende viden om stress, årsager til stress, konsekvenser og hvordan man kan forbygge stress-belastning. Man bliver klædt godt på til at spotte stress og tage de første indledende samtaler. Via IGLO modellen får man et fint indblik i hvordan man kan forbygge stress og øge trivsel på en arbejdsplads. Sonja skaber en god og tryg stemning på holdet og er meget imødekommende og fleksibel”

  Projektleder

 • AboutPeople

  “På uddannelsen bliver man meget grundigt og professionelt vejledt igennem alle læringsprocesser og Sonja formår i den grad at favne alle spørgsmål. Fagligt set arbejdes der på et topprofessionelt plan. Uddannelsen er efter min mening ekstrem relevant, målrettet og sammensat på en sådan måde, at man føler sig godt klædt på til at yde den relevante “førstehånds-omsorg” som den stressramte har brug for. Stress bliver uheldigvis mere og mere udbredt og derfor taler det sit tydelige sprog, at kurser som dette har sin berettigelse”

  SAS

AboutPeople tilbyder forløb og projekter til virksomheder, hvor alle medarbejdere inkluderes.

l

Projekterne udarbejdes ud fra behov og ønsker, og har til formål at skabe den proces, som er mest hensigtsmæssig og brugbar. Når der laves ændringer, er det vigtig med forståelse, engagement og opbakning fra alle i virksomheden. Det er vigtigt, at nye tiltag bliver forstået og integreret, så der sker en mærkbar, positiv forskel.

 

AboutPeople har gennemført forløb og projekter i større virksomheder, hvor god trivsel, et godt arbejdsmiljø og stress-forebyggelse har været en vigtig faktor for virksomheden, som alle medarbejdere havde glæde af.

 

Følgende forløb tilbydes:

Uddannelse af Stress Mentorer

Workshops for ledere

Foredrag for alle medarbejdere i organisationen

Individuelle coaching-forløb

l

Projekter kan sættes sammen ud fra de fire forløb, bestående af enkelte eller flere.

Vi tilbyder altid en uforpligtende snak, hvor behov og muligheder afdækkes

 

Kontakt mig her for at høre mere