Stærke kompetencer går efter 

stærke virksomheder

l

...Hvad er så en stærk virksomhed?


I dag er der i større grad fokus på, hvordan virksomhederne investerer i god trivsel og udvikling, når nyuddannede, kompetente og fagstærke medarbejdere, som kan være svære at finde og bibeholde, vælger deres arbejdsplads.

Virksomheder, som gør en aktiv indsats for en god og sund kultur med et godt miljø og muligheder for videreuddannelse og udvikling, er dem som oftest vælges, når stærke medarbejdere søger stillinger. 

Disse skaber nemlig rammen for en god hverdag, og dermed et sundt og berigende arbejdsliv. 


Sunde og tilfredse medarbejdere ~ Sund bundlinje

 

AboutPeople gennemfører forløb og projekter i virksomheder, hvor god trivsel, et godt arbejdsmiljø og stress-forebyggelse implementeres på holdbar vis.

Dette har alle medarbejdere, og virksomhed, langsigtet glæde af.

 

Følgende forløb tilbydes:

 

3-trins trivselsprojekt

HR optimeringsprocesser

Leder- og medarbejderudvikling

Stress Mentorer..

er uddannet til at være ambassadører for god trivsel i virksomheden. De hjælper med at opretholde et psykisk godt arbejdsmiljø og de spotter stress-symptomer, så medarbejdere og virksomheden undgår stressbelastninger og stressrelaterede sygemeldinger. 

 

Skal jeres virksomhed have Stress Mentorer?

Stress-belastninger er en stor omkostning i mange virksomheder

 

AboutPeople tilbyder effektivt 3-tins projekt til virksomheder, hvor alle medarbejdere inkluderes.

 

Projektet er sammensat, så alle medarbejdere i virksomheden får fælles viden om stress, indsatser og imødekommelse, som skaber forebyggelse for sygemeldinger.

Når der laves ændringer, er det vigtig med forståelse, engagement og opbakning fra alle i virksomheden. Det er vigtigt, at nye tiltag bliver forstået og integreret, så der sker en mærkbar, positiv og holdbar forskel.

 

 3-tins projektet bestående af følgende indsatser:

 

 Uddannelse af Stress Mentorer 

Workshops for ledere

Foredrag for alle medarbejdere i organisationen

 

 

~ sikring af godt arbejdsmiljø, stress-forebyggelse, 

bevidsthedsskabelse & udvikling af medarbejdere 


 

Kontakt mig her for et tilbud

Kunne et 30 minutters oplæg om trivsel, stress-forebyggelse og personlig effektivitet være noget for din virksomhed?

Kontakt mig her

Stress Mentor uddannelsen

Er tilrettet virksomheder og arbejdspladser, som ønsker en sund og positiv arbejdsplads, med god trivsel, fællesskabsfølelse og engagement. 

Stress Mentor uddannelsen er både til ledere, teamledere, kollegaer og HR medarbejdere. Den enkelte Stress Mentor kan repræsentere en større eller mindre gruppe, og være den tillidsperson som kollegaer kan finde støtte og hjælp hos, hvis de føler sig begyndende stressramt.

Stress Mentorer forstår man at arbejde med kulturen, som er bærende for adfærd, udvikling og miljø. Stress Mentorer har viden om, og forståelse for stress og stress-symptomer og kan derfor spotte, hvis en kollega eller medarbejder er i risiko for en stress-belastning. De er klædt på til at tage den første samtale og til at være bindeled til den hjælp der først er brug for.

Dermed kan Stress Mentorer gøre en aktiv, forebyggende indsats, så sygemeldinger, grundet stress og mistrivsel, i høj grad undgås.

 

For virksomheden er det en stor gevinst at have Stress Mentorer.


På Stress Mentor uddannelsen lægges der vægt på stress-forståelse, adfærdsforståelse,  trivsel, kommunikation og samtaler.

Der undervises i at afholde samtaler samt stress-forebyggende redskaber og mindfulness.

I arbejdet med stress-forebyggelse er det vigtigt med forståelse for organisationens fire niveauer. Der arbejdes ud fra IGLO modellen

Individ – Gruppe – Ledelse – Organisation

STV Håndbog
 • AboutPeople

  “Det har skabt en øget åbenhed og legitimitet ift. at tale om stress. Det er blevet lettere at tale om, fordi vi alle har et fælles sprog/referenceramme omkring emnet. Stress- og trivselsvejlederne har været ’først på pletten’ og spottet noget, og fået draget omsorg, støttet og sparret. Vi udarbejdede efter forløbet en intern Stress Politik, som i dag anvendes som et støttende rammeværktøj til både ledere og medarbejdere ”

  Senior HR Partner, Palsgaard

 • AboutPeople

  “Kurset giver en god grundlæggende viden om stress, årsager til stress, konsekvenser og hvordan man kan forbygge stress-belastning. Man bliver klædt godt på til at spotte stress og tage de første indledende samtaler. Via IGLO modellen får man et fint indblik i hvordan man kan forbygge stress og øge trivsel på en arbejdsplads. Sonja skaber en god og tryg stemning på holdet og er meget imødekommende og fleksibel”

  Projektleder

 • AboutPeople

  “På uddannelsen bliver man meget grundigt og professionelt vejledt igennem alle læringsprocesser og Sonja formår i den grad at favne alle spørgsmål. Fagligt set arbejdes der på et topprofessionelt plan. Uddannelsen er efter min mening ekstrem relevant, målrettet og sammensat på en sådan måde, at man føler sig godt klædt på til at yde den relevante “førstehånds-omsorg” som den stressramte har brug for. Stress bliver uheldigvis mere og mere udbredt og derfor taler det sit tydelige sprog, at kurser som dette har sin berettigelse”

  SAS